Toename aantal daklozen

Dak- en thuislozen- opvang

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal daklozen tussen 2009 en 2019 meer dan verdubbeld is. Dit is zorgwekkend: dak- en thuisloze mensen behoren tot de kwetsbaarste groepen in Nederland (bron: College voor de rechten van de mens). In onze regio hebben we in de afgelopen jaren geïnvesteerd in diverse woonprojecten, waardoor de toestroom naar de avond- en nachtopvang in eerste instantie niet explosief steeg. In het tweede half jaar van 2019 was wel sprake van een forse stijging. De problematiek van een hoge instroom en tegelijkertijd een tegenvallende uitstroom vanwege krapte op de woningmarkt is een knelpunt. 

Maatschappelijke opvang

Enkele interessante cijfers

 • 343
  Aanmeldingen voor opvang
 • 18
  Bedden beschikbaar
  in de nachtopvang
 • 96,5%
  Bezettingsgraad van de avond- en nachtopvang
 • 83%
  Bezettingsgraad van de crisisopvang
 • 70
  Aanmeldingen door zwerfjongeren
 • 141
  Cliënten uitgestroomd naar eigen woning

Type uitstroom

 • Het cliëntvolgsysteem heeft vastgelegd dat 141 cliënten uitgestroomd zijn.

  Woning 24
  Uit beeld 73
  Anders (niet definieerbaar) 44

   

Gezinnen met kinderen

Opvallend dit jaar is de continue vraag naar crisisopname van (grote) gezinnen. Gezinnen met kinderen vangen we niet op in de dag- en nachtopvang. Daarnaast dienen we als organisatie te zorgen voor zo weinig mogelijk verhuisbewegingen voor gezinnen. We trachten gezinnen direct vanuit de crisisopvang te huisvesten. Incidenteel worden ze overgeplaatst naar een groepswoning, dit doen we dan vroeg in het traject. Dit biedt voor het gezin betere woonomstandigheden. Helaas zien we dat gezinnen langer dan nodig in de crisisopvang verblijven.

Doorkijk naar 2020

In november heeft WijZijn Traverse Groep een eerste bijeenkomst georganiseerd voor partners om met elkaar de samenwerking te evalueren en tevens samen te kijken naar de gewenste doorontwikkeling van de maatschappelijke opvang. De partners zijn tevreden over de samenwerking met de medewerkers van de maatschappelijke opvang.

Onze wensen voor de toekomst:

 • Voor elke client een passende opvang locatie (prikkelarm/ groepsongeschikt etc.)
 • Voldoende doorstroommogelijkheden
 • Plan/alternatief voor schorsing (of time-out)
 • Vernieuwen huidige opvang locatie
 • Aparte opvang voor jongeren
 • Inzet integraal, gespecialiseerd team vanuit meerdere organisaties.