Onze
mensen

Onze medewerkers geven ondersteuning, informatie en advies aan de inwoners van de gemeenten in ons werkgebied. Ze richten zich niet op tekortkomingen en problemen, maar op mogelijkheden en oplossingen. Belangrijk is dat mensen de regie over hun eigen leven houden of terugkrijgen. Met ons steuntje in de rug blijft iedereen meedoen in de maatschappij.

Aantal medewerkers, verhouding m/v,
primair proces en ondersteuners

 • 2019

  Ons personeel is ons belangrijkste kapitaal. 170 betaalde krachten en ruim 900 vrijwilligers staan
  dagelijks in contact met de inwoners in ons werkgebied.

    Peildatum 31-12-2019 Man Vrouw
  Aantal medewerkers 170 (-4) 35 (-3) 135 (-1)
  Aantal medewerkers Primair proces 152 30 (-3) 122 (+3)
  Aantal Medewerkers Ondersteunend (overhead) 18 (-4) 5 13 (-4)

   

Buurtbemiddeling

Vrijwillige buurtbemiddelaars helpen de communicatie tussen buren weer op gang te brengen bij overlast. Buurtbemiddeling is gratis inzetbaar voor elk conflict of probleem dat nog op te lossen is met een gesprek. In ruim 7 van de 10 gevallen, waarin onze vrijwilligers ondersteunen, komen buren tot een oplossing. Buurtbemiddelaars zijn ook toegerust om complexe casuïstiek op te pakken.

Aantal behandelde casussen (per gemeente) in 2019

 • 49
  Bergen op Zoom
 • 31
  Tholen
 • 32
  Woensdrecht
 • 38
  Steenbergen
 • 68
  Roosendaal
 • 218
  Totaal