Privacy statement

Persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Om ons werk te kunnen doen registeren en bewaren wij gegevens van onze cliënten, medewerkers en relaties. Voor de manier waarop wij dat mogen doen zijn wetten en regels gemaakt.

Uiteraard houden wij ons hier strikt aan. Persoonsgegevens behandelen wij altijd zorgvuldig en bewaren wij in goed beveiligde systemen. In ons privacy statement leest u hoe WijZijn Traverse Groep omgaat met het vastleggen en verstrekken van gegevens.

Download privacy statement >