Een breed pakket

Onze
projecten

Onze dienstverlening beslaat alle facetten van het brede spectrum binnen het sociaal domein. Algemeen maatschappelijk werk, jongeren- en opbouwwerk, Bureau Sociaal Raadslieden, buurtbemiddeling, mantelzorgondersteuning, schuldhulpverlening, dak- en thuislozenopvang en zelfs zorg aan zorgmijders via het OGGZ-team. Ook organiseerden we de afgelopen 12 maanden weer veel sociale en bewegingsactiviteiten waarbij ontmoeten centraal stond.

Belangrijkste projecten 2019
Omdat we onszelf en ons aanbod willen blijven verbeteren en hierin ook nadrukkelijk de samenwerking zoeken met andere zorg- en welzijnsaanbieders, zijn er weer een aantal bijzondere projecten van start gegaan of uitgebouwd. Hieronder noemen we de belangrijkste van 2019.

Preventie & leefstijl

Binnen het samenwerkingsverband WestWest nemen we deel aan het project Preventie & Leefstijl. We werken met Bravis, TWB, ZGWB en Surplus aan de drie pijlers van het Nationaal Preventieakkoord: overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik. Het doel van het project is het verbeteren van de algehele gezondheid in de regio westelijk West-Brabant. We zijn dit jaar begonnen met het onderwerp overgewicht en organiseerden in dit kader een startbijeenkomst. De opbrengst hiervan zetten we uit als acties voor verschillende doelgroepen met overgewichtproblematiek.

Bergse Toolz

Het project Bergse Toolz biedt laaggeletterden met een afstand tot de arbeidsmarkt een 3- tot 4-daags weekrooster met vrijwilligerswerk, formele en informele taallessen en andere activiteiten die de taalvaardigheid – en hiermee de participatie - bevorderen. Met Bergse Toolz bouwen we in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom aan een samenleving waarin iedereen meedoet.

In voor mantelzorg-thuis

In augustus zette regiomanager Danny Garland namens WijZijn Traverse Groep haar handtekening onder de overeenkomst die onze deelname aan ‘In voor mantelzorg-thuis’ bevestigt. Binnen dit landelijke programma gaan we samen met BWI Woensdrecht en de gemeente Bergen op Zoom aan de slag om de ondersteuning aan en samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. Doel is dat mantelzorgers zich beter ondersteund voelen en het zorgen langer kunnen volhouden.