Terugblik 2019

Terugblik

Aanbesteding Roosendaal

Dit jaar boog het college van B&W in Roosendaal zich opnieuw over de subsidieverdeling voor zorg- en welzijnsorganisaties. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen van het college in ons sociaal werk. De komende jaren blijven we met kennis en passie het verschil maken voor de mensen in deze gemeente op het gebied van opbouwwerk, vrijwillige ondersteuning en dienstverlening, inloopvoorzieningen, ontmoeting en lotgenotencontact, inwonersondersteuning 18+ en ambulant jongerenwerk.

Interne ontwikkelingen

Stilstand is achteruitgang. Daarom hebben we in 2019 voorbereidingen getroffen om over te stappen op een geheel nieuwe ICT-structuur en te gaan werken met Office365. Hiermee hopen we in de toekomst nog sneller, veiliger en efficiënter te kunnen werken.

Kwaliteitslabel
Sociaal Werk

Met zogeheten auditgesprekken onderzocht het Keurmerkinstituut dit jaar het vakmanschap van onze sociaal werkers, het effect van onze dienstverlening voor burgers en de inrichting van organisatie en het bestuur. De bevindingen waren dusdanig positief dat besloten werd onze organisatie te certificeren met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk.

Waardering voor WijZijn

WijZijn Roosendaal viel in de prijzen door het binnenslepen van de Roosendaal Business Award in de categorie Zorg. Volgens de jury “op basis van passie, durf, lef en daadkracht." In december kozen docenten en studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, master Bedrijfskunde, WijZijn Traverse Groep als meest inspirerende sociale onderneming 2019. Mooie opstekers voor onze organisatie!

INWONERSAANTALLEN

Inwoners per gemeente

WijZijn Traverse Groep is actief is actief in zeven verschillende gemeenten in West-Brabant en Zeeland. Omdat we lokaal werken, zitten we altijd bij u in de buurt.

Overzicht werklocaties

Overzicht werklocaties